skip to content

Korporatsiooni on tema liikmed ja sõbrad toetanud erineval moel. Varasemast ajast (enne II maailmasõda) puudub täpsem ülevaade. On vaid teada, et väga palju korporatsiooni tegevusest toetus vilistlaste abile ja suuemaks ühiseks koordineeritud ettevõtmiseks oli uue konvendikorteri ehitamine Lossi tänavale, kuid mis läheneva sõja tõttu luhtus.

Korporatsiooni tegevuse Eestis taastamise järgsest ajast on aga piisavalt palju faktilist materjali ettevõtmistest, mida võib pidada tänase Arengufondi eellasteks. Järgnevalt ongi toodud kokkuvõtte ühistegevustest, mis on ühtlasi avalikuks tunnustuseks nendele kaasvendadele ja korporatsiooni sõpradele kes on aidanud Fraternitas Liviensisel kasvada selleks kes me oleme. Suur tänu Teile!

Liviensis Fund

Septembris 1989 saabus kõigile võõrsil elavatele kaasvendadele ringkiri-üleskutse toetada Eestis taas tegevust alustanud tegevkonvente ja luua erifond ülemaailmse esinduskoondise juures. Üleskutse aluseks oli Kanada koondise otsus ja memorandu annetada $500 (CAD) tegevkonventide tegevuse toetamiseks Tartus ja Tallinnas. Erifondi nõukogusse kuulusid: auvil!! V. Nigol (†) ja O. Träss, vil!! I. Meisner, N. Attemann (†), L. Salasoo, E. Õun. Erifond kogus ja toetas tegevkonvente Eestis $16400 ulatuses. Fond suleti 1994 a.

Erifondi abil tehti järgmisi asju:

  • Trükiti Kanadas ja saadeti Eestisse ajakirja „Fraternitas” aastakäigud 1989, 1990 ja 1991
  • Anti välja lauluraamatu „Lemmiklaulud I” teine trükk
  • Trükiti Tartus „Juubelialbum 75”
  • Remonditi Akadeemia 4 konvendikorter Tartus
  • Osteti Tallinna maja aadressil Pärnu mnt. 292

Oma panuse erifondi andsid:

Austraalia koondisest:

vil! Edgar Aavik (†)
vil! Arnold Perendi (†)
vil! Boris Riisik (†)
vil! Herbert Simmul (†)

Inglismaalt:

vil! Tiit Reigo (†)

Kanada koondisest:

vil! Herman Hagel (†)
vil! Andres Jaaku (†)
vil! Voldemar Jaaku (†)
vil! Endel Karmo (†)
vil! Voldemar Kasari (†)
vil! Heino Lentsius (†)
vil! Illar Lipson (†)
auvil! Harri Pärkma (†)
vil! Rudolf Solom (†)
auvil! Olev Träss

Rootsi koondisest:

vil! Richard Andresson (†)
vil! Eugen Irv (†)
vil! Arkadi Kommel (†)
vil! Aarne Maaniidi (†)
vil! Arvo Mägi (†)

Saksamaalt:

vil! Erich Karheiding (†)

USA koondisest:

vil! Nils Attemann (†)
vil! Benno Hendrikson (†)
vil! Jaak Jürison (†)
vil! Jaan P. Kangro (†)
vil! Hans Kuisk (†)
vil! Valdemar Madis sen. (†)
vil! Voldemar Madis jun. (†)
vil! Ivo Meisner
auvil! Victor Nigol (†)
vil! Karl Närska (†)
vil! Voldemar Pett (†)
vil! Ants Riismandel (†)
vil! Sven-Ago Roosild (†)
vil! Juhan Suurkivi (†)
vil! Rudolf Susi (†)
vil! Rudolf Troost (†)
vil! Toomas Volmer (†).

Liviensis Fund-i tegevuse ajal toetasid konventide remonti ja sisustamist eraviisiliselt veel: pr. Irene Karmo, auvil! Harry Pärkma (†), vil! Elmar Õun ja Mikael Õun.

Fraternitas Liviensise sisesed sihtotstarbelised obligatsioonid

1994 a. kui suleti erifond väliskoondiste juures asutati 30. aprillil 1994 a. nn. „Fraternitas Liviensise sisesed sihtotstarbelised obligatsioonid”. Erifond andis meile tegevuspinna Tartus ja Tallinnas, kuid see oli vaja ka korras hoida. Uue initsiatiivi eesmärk oligi konvendihoonete ja korrashoid laiemas plaanis. Arvestades ajajärku ja kujunenud situatsiooni suundus kogu toetus mis tehti obligatsioonide kaudu Tallinna konvendihoone korrastamiseks. Põhimõtteliselt võib kerkinud initsiatiivi pidada ka „Tallinna konvendihoone ülesehitamise fondiks”.

Ettevõtmist toetasid:

auvil! H. Pärkma (†)
pr. Irene Karmo
pr. Erika Solom
vil! Voldemar Pett (†)
vil! Siim-Valmar Kiisler
Kanada koondis ühiselt
vil! Raul Narits
auvil! Olev Träss
vil! Tarmo Allemnn
vil! Hannes Hinnu
vil! Peeter Pärn
vil! Rauno Pukonen
vil! Madis Listak
vil! Kuno Kooser
vil! Kalev Jõgiste
vil! Edgar Aavik
vil! Jaak Koppel
ksv! Meelis Ludvig
vil! Andrs Miller
vil! Marko Pajula
ksv! Enn Pani
vil! Ivar Parman
vil! Einar Paugus
vil! Rein Peets
vil! Enn Püümets (†)
vil! Indrek Säre
vil! Tõnu Tooming (†)
vil! Richard Vaiga (†)