skip to content

Eesti Korporastionidel Liit
Eesti Korporatsioonide Liit (EKL) on Eestis tegutsevaid meeskorporatsioone ühendav katusorganisatsioon. Asutamiskoosolek peeti korp! Vironia eestvõtmisel 1915 a. ülestõusmispühade aeg, kus osalesid kõik sellel ajal tegutsenud eesti korporatsioonid – Vironia, Fr. Estica, Sakala, Ugala, Rotalia.

Korporatsioon Fraternitas Liviensis suhtles tihedalt EKL-i liikmesorganisatsioonidega, kuid kartell-lepinguni jõuti alles 4. mail 1925 a. Kartell-lepingu sõlmimise aega jääb ka põhimõtteline muutust Fr. Liviensise organisatsiooni ülesehituses. 4. oktoobril 1925 muudeti põhikirja nii, et see võimaldas astuda korporatsiooni kõigil Tartu Ülikooli eesti soost meesüliõpilastel olenemata teaduskonnast. Seni oli Fr. Liviensis tegutsenud eriala organisatsioonina, mille liikmed võisid olla farmaatsiateadlased ja farmaatsiaeriala üliõpilased. Põhikirja muutuse peamine põhjus oli vajadus laiema kandpinna järele.

EKL tegevuse Eestis taastamise alguseks võib pidada 1989 a. kevadet. Seoses akadeemiliste üliõpilasorganistatsioonide tegevuse taastamisega tekkis ka tihe läbikäimine korporatsioonide vahel. Esimese ühisüritusena pandi kokku Volbriöö programm, mis tänaseks on välja kasvanud EKL-i presideeriva korporatsiooni poolt organiseeritavaks Volbri rongkäiguks Tartus. 1990 a. kevadsemestri käigus jõuti uue EKL-i põhikirja ettevalmistamiseni. EKL-i üldkogu kogunes 7. märtsil 1990 ja hääletas põhikirja poolt. Põhikirja pidulik allkirjastamine toimus 30. aprillil 1990 a. TÜ Ajaloomuuseumis.


1900Ugala
1913


Revelia
1920


Rotalia
1913Leola
1920

1909
Tehnola
1921