skip to content

„Fraternitas“ – vennaskonna ühismälu

Ajakirja „Fraternitas” esimene number ilmus 1955. a. Idee autor ja ka käimalükkaja oli auvil! Johannes Koort (†). Ajakiri ilmus järjepidevalt kakskümmend aastat. Paus tehti aastatel 1975-1977, kui keskenduti 60. aastapäeva juubelialbumi kokkupanekule. Paus tekkis ka 1979. aastal, kui manalateele läks mõtte algataja ja ühtlasi ka peatoimetaja. 1980. aastast jätkas ajakiri järjepidevat ilmumist. Tööd asusid juhtima auvil!! Victor Nigol (†) ja Harri Pärkma (†). Kuni 1988. aastani oli „Fraternitas” nn. häälekandja võõrsil ja ilmus USAs ning Kanadas. Alates 1989. aastast muutus rõhuasetus ja „Fraternitasest” sai ülemaailmne häälekandja. Ilmumises tehti paus 1992. aastal, kui anti välja 75. aastapäeva juubelialbum. Olulisteks verstapostideks võib pidada 1993. aastat, kui trükiti esimene „Fraternitas” Eestis ja 1994. aastat, kui toimetuse ülesanded tulid täielikult üle Eestisse.

Täna võib öelda, et korporatsiooni Fraternitas Liviensis aastakiri on saanud üheks lahutamatuks osaks meie vennaskonnast. Ajakiri on täitnud talle pandud ootused, olles aktuaalseks sidemeheks frater’ite vahel ja talletades aastakäikude kaupa ühe Eesti korporatsiooni elavat ajalugu. Aastakiri kajastab ka olulisemat akadeemilistes ringkondades asetleidnust ja edastab seega osakest Eesti ajaloost.

Omamoodi ajalugu jutustavad ka aastakirja kaanekujundused. Aastakäikude 1955 – 1974, 1978 ja 1980 – 1988 kaanekujunduse sümbolism on silmatorkav ja kõikeütlev ning ei vaja pikemat selgitamist. Oletatavaks autoriks on auvil! Johannes Koort (†)

Aastakäikude 1989-1991 ja 1993-2006 kaanekujunduse autor on auvil! Victor Nigol (†) ja viib tagasi 1938. aastasse, kui Tartus tähistati korporatsiooni 20. aastapäeva. Aastapäevaks ilmus 29. jaanuaril Tartu Üliõpilaskonna häälekandja „Üliõpilasleht” erinumber, mille kaanel oli sammaste motiiv, mis sümboliseerib korporatsiooni ülesehitamist, mida kodumaal taaselustunud tegevus kindlasti on.

2005. aastal oli aeg küps muutusteks. Nii korraldaski tollane toimetus Fraternitase kaanekujunduse konkursi. Valiti auväärne kümneliikmeline toimetus eelnevate aastate toimetajatest. Laekus üks kavand, mis demokraatlikul hääletusel 2/3 häälteenamust ei saavutanud. Kavand ilmus 2005. aasta numbris ja võitis liikmete poolehoiu ning nii oligi 2007. aasta numbril uus kujundus.

Uue kavandi autorid on ksv! Sander Tint ja ksv! Madis Grossberg. Autorid kirjeldavad oma kujundust järgmiselt:

Kaanekujunduses on kujutatud vaade Jakobi 52 maja paraadväravale alt üles mööda Jakobi tänavat, vaadatuna teiselt poolt teed - värav on avatud.

Alt üles ja üle tee vaade ühtib vaatega Tähtvere 4 konvendist Jakobi 52 maja väravale. Tee märgib üleminekut, mis kulmineerub väravast sisseastumisega. Samuti on tähendusrikas alt üles liikumine!

Värav on mitmes mõttes sümbolistlik. Ta on ühest küljest eraldav, teisest küljest jällegi ühendav element. Eraldav piir jookseb oma ja võõra, kodu ja tänava vahel. Ta on lävepakk, mida ületades astud tuppa. Selles seisneb ka tema ühendav funktsioon. Tulev aasta toob endaga hoopis tähendusrikkama lävepaku ületamise. Seda võib mõista nii ruumilises kui ajalises dimensioonis. Avatud värav visualiseerib ootustunde, samas on uude kodusse kutsuv.

Lisaks ülalkirjeldatud elemendile on lisatud tekst „Fraternitas”, aastakäik ning jaluses „korp! Fraternitas Liviensis”. Need on küllaltki vähedekoratiivsed, lihtsad, kuid puhta joonega. Seetõttu omandab kogu esikaas omamoodi minimalistliku tunnetuse, tekstiosa lihtsus rõhutab värava motiivi. Tulemuseks on lihtne, ent väärikas kontseptsioon.

Täiskomplektid aastakirja on unikaalsed. Tänapäeval trükitud tiraaž on piiratud. Hea õnne korral saab üksiknumbreid osta korporatsioonist. Täiskogu on olemas korporatsiooni arhiivis, üksikutel kaasvendadel ja ka kollektsionääridel väljaspool korporatsiooni. Meile teadaolevalt on olemas ligikaudu viis täiskogu.

Ajakirja "Fraternitas" toimetus.