skip to content

Ventonia (Jelgava, Läti)


Korp! Ventonia oli algselt Tartu ülikooli läti üliõpilaste organisatsioon. Asutati 1913 ja ametlikult registreeriti ülikooli nõukogus 12. (24.) detsembril 1915 a. kui Läti Üliõpilaste Ring. Ametlik ülesastumine toimus 1. (14.) veebruaril 1916. a.. Reorganiseeriti korporatsiooniks 9. mail 1917, mis kinnitati 13. veebruaril 1918. Asus 1919 – 1920 Läti ülikooli juurde Riiga ja ühines 1921. a. korporatsiooniga Jumeria, mis oli samuti asutatud Tartus Imanta nime all. Uue korporatsiooni nimeks jäi Ventonia. Et Ventonia värvid olid samad mis Riia korporatsioonil Concordia Rigiensis võeti värvideks sinine-valge-roheline (endised Jumeira värvid). Korporatsiooni tegevus keelustati juulis 1940. Tegutses pärast Teist maailmasõda paguluses. Korporatsiooni tegevus kodumaal taastati 1990. a. II semestril Läti põllumajandusülikooli juures Jelgavas.

Korporatsioonide Ventonia ja Fraternitas Liviensis liikmete omavahelised sõprussuhted ja vastastikused külaskäigud said alguse 1930. aastatel. Kus ja millal täpselt esimesed kontaktid tekkisid, pole teada ja seda pole võimalik ka faktimälu puudumisel enam taastada.

Säilinud oli vaid korporatsiooni tegevuse taastamise ajast vil ! Hugo Pajo jutustus oma sõprusest ühe Läti korporandiga. Hugo Pajo oli käinud sellel korporatsioonil külas ja talle oli kingitud ka selle organisatsiooni värvilint. Tema lätlasest sõber (Talivaldis Eglītis) oli jälle Tartus käinud ja volbripidustustel osalenud. Talivaldis Eglītisele oli omakorda kingitud meie värvilint. H. Pajo jutust selgus, et kahe korporatsiooni vahel oli kujunemas tihedam läbikäimine ja oldi juba tõsisemalt asutud arutama võimaliku kartell-lepingu sõlmimist, kuid plaanideks need jäidki. Jutustuse rääkis H.Pajo vil! Ants Toomingale 1990 a. veebruaris.

29. oktoobril 1991 viibisid Riias korp! Fraternitas Livonica 65. aastapäeval kaasvõitlejad Toivo Tammik, Mikk Mutso, Sulev Lepik ja Ants Tooming. Viimane pidas kõne aastapäeva aktusel. Pärast aktust astus Antsu juurde läti korporant Martiņš Eglītis ja võttis taskust Fr. Liviensise värvilindi. Üllatus oli suur. Ta oli korporatsioonist Ventonia ja rääkis üsna kummalise ja kuidagi tuttavana tunduva loo kahest korporandist Hugo Pajost ja Talivaldis Eglītisest. Nimelt oli Martiņši akadeemiline isa Talivaldis Eglītis.

Sellest hetkest peale algas jälle tihedam läbikäimine kahe oragnisatsiooni vahel. Osaleti vastastikku üritustel ja käid niisama külas. Esimest korda tehti kartell-lepingust ametlikult juttu kui 20. novembril 1993 a. viibisid Jelgavas Ventonia sügiskommersil Fr. Liviensise esindajad U. Maran, M. Reinik ja A. Tooming. 29-31. jaanuaril 1993 kui ventonused Martiņš Eglītis ja Gunars Obolini osalesid meie aastapäeva pidustusel, siis oli arutelulaua juba ka kartell-lepingu esialgne tekst. Kartell-leping allkirjastati Riias 1. juulil 1995 a. Läti Ülikooli peahoones, millele Fr. Liviensise poolt kirjutasid alla ksv! E. Laidmäe ja ksv! K. Kooser, Ventonia poolt com! Ģ. Aspers ja com! J. Venteris.

28. mail 2005 a. tähistati kartell-lepingu sõlmimise 10. aastapäeva kahe korporatsiooni ühise väljasõidukommersiga Lätis.

http://www.ventonia.lv/