skip to content

Fraternitas Liviensis Kirjastus ühendab endas korporatsiooni kirjastustegevuse.

Kirjastus asutati sisuliselt 1938 a. aastal kui trükiti esimene korporatsiooni lauluraamat „Lemmiklaulud”, kus võis tiitellehel lugeda „Väljaandja Fraternitas Liviensis Kirjastus”. Pärast seda on erinevatel ajajärkudel olnud kirjastustegevus suuremate ja väiksemate mõõnadega.

Tänaseks on välja kujunenud aga kolm peamist suunda:

  • Lauluraamatut "Lemmiklaulud" on trükitud 4 korda. Lemmiklaulud I ilmus 2-s trükis ja ilmavalgust on näinud ka Lemmiklaulud II ja Lemmiklaulud III. Loe lisaks ...
  • Ajakiri "Fraternitas" on vennaskonna häälekandja mis ilmub alates aastast 1955 igal aastal ja koondab endas kirjutisi liikmetelt ja dokumenteerib igapäevategevust. Loe lisaks ...
  • Juubelialbumid on ilmunud seni kahel korral, korporatsiooni 60., 75. ja 100. aastapäevaks. Loe lisaks ...

.Kirjastuse logo

esmakasutus ajakirja Fraternitas 2011 a. numbri tagaküljel