skip to content

Fraternitas Livonica (Riia)

Asutatud: 29. oktoobril 1926
Värvid: sinine-violett-kuld
Lipukiri: Luzti, bet neliecies! (Pigem murdu, kui paindud)

Korp! Fraternitas Livonica asutati Riias, Läti Ülikooli juures, üliõpilasseltsi Austrums korporatsiivse tiiva üliõpilaste poolt. Neile imponeeris kindlus, kogemused ja traditsioonid, kord ja distsiplineeritus, siirusel ja sõprusel baseeruv siseelu ning korporatsioonide rahvuslik hoiak. Ettepanek muuta Austrums korporatsiooniks hääletati maha ja nii lahkus seltsist 47 liiget, kes asutasid korporatsiooni. 7. detsembril 1926 a. garanteeris nende comment’i korp! Lettonia ja 11. detsembril tunnustas Fr. Livonica värve Läti Korporatsioonide presiidium (Praesidium Convent – läti korporastioonide katusorganisatsioon).

Sõprusorganisatsioonid:

Kartell-leping Leedu korp! Fraternitas Baltiensisega
Kartell-leping Eesti korp! Fraternitas Liviensisega (sõlmiti 30. jaanuaril 1993 a.)
Sõprus-leping Kesk-Soome osakonnaga (sõlmiti 22. oktoobril 1994 a.)

Sõpruslepingu kujunemine:

Juba taasasutamise järel liikus liviensiste peas mõtteid sõprussidemete loomisest Baltimaade korporantidega.

1990. aasta novembris said Eesti akadeemilised üliõpilasorganisatsioonid Liepāja Pedagoogiliselt Instituudilt kutse tulla Lätimaale, osalemaks nn. „PROGLAMURIMISEL” nagu seisis kutsel, mis aga sisuliselt tähistas Läti Vabariigi 72. aastapäeva pidustust. Liepājasse olid kutsutud ka Riiast Läti meeskorporatsioonid. Eestist jõudis Liepājasse 17. novembri õhtutundidel kaks bussitäit akadeemilist seltskonda - üks Tartust, teine Tallinnast. EKL-i Tallinna senior’ina pidas aktusel kõne ksv! A. Tooming.

Pidu toimus terves instituudi peahoones. Ühel trepist ülestõusul põrkus ksv! A. Tooming kokku ühe Läti korporandiga ja küsis, mis korporatsioonist ta on? Vastus oli, et Fraternitas Livonicast. Mõlema üllatus nimede sarnasuse ja kokkusattumise üle oli suur. Ühiselt siirduti Fr. Livonica kaasvõitlejate juurde ühtes auditooriumis. Sealt pärines kontakt Fr. Livonica põlisvilistlase Aleksander Kļaviņšiga. Järgnevad nädala ja aastad tõid üsna tiheda suhtlemise korporatsiooni Fraternitas Livonica liikmetega ja enesestmõistetavalt olime kahepoolselt liikumas tulevase sõpruslepingu sõlmimise suunas.

Sõprusleping kahe organisatsiooni vahel kirjutati alla 30. jaanuaril 1993 a. Tartus Jakobi 52 konvendis Fr. Liviensise 75 aastapäeva ürituste raames. Lepingule kirjutasid alla ksv! T. Kukk ja ksv! A. Miller Fr. Liviensise ja ksv! P. Treicis ja ksv! P. Strancis Fr. Livonica poolt. Sõpruslepingu teksti ettevalmistamisel oli Fr. Liviensise poolt kandvaks isikuks ksv! T. Tammik.

http://www.frlivonica.lv/