skip to content

Juubelialbumid - Juubeliraamatud


Korporatsioonist on ilmunud neli suuremat koguteost, millest kahte esimest kutsume me juubelialbumiteks, ilmselt sellepärast, et nad on näinud ilmavalgust korporatsiooni verstapostiliste juubelite ajal ja kaks viimast moodustavad kaksikraamatu:

Esimene juubelialbumitest neist ilmus 1978. a. korporatsiooni 60 aastapäevaks alapealkirjaga „Fraternitas Liviensis 1918-1978”. Tegemist oli kogu korporatsiooni tegevust kokkuvõtva teosega, mis jäädvustas nii ajaloo kui ka argipäeva tulevaste põlvede tarbeks. Juubelialbumi toimetaja oli Johannes Koort (†).

Teise juubelialbumi albumi kokkupanekut alustati 1992. a. ja ilmus see 1993. a. jaanuari esimestel päevadel 75. aastapäevaks. Täna võib öelda, et olulise tõuke albumi ilmumiseks andis tegevuse jätkamine Eestis ja vajadus koondteose järele, mis koondaks endas kogu senise tegevuse, ka. taasasutamise Eestis. Oluline on see, et album trükiti Eestis. Toimetus oli ülemaailmne: Victor Nigol (†), USA; Harry Pärkma (†), Kanada; Ants Tooming ja Uko Maran, mõlemad Eesti.

Kaksikraamat ilmus korportasiooni 100 aastapäevaks jaanuaris 2018. Nendest esimene on "Album Fratrum Liviensisium 1918-2018", autorid vil!! Ants Tooming, Ivo Laidmäe ja Andres Kreegipuu ning koondab endas kõik 872 endist ja praegust liiget. Teine raamat on "1918-2018 Fraternitase teetähised", autoriks vil! Tarvo Siilaberg, ning keskendub korporatsiooni ajaloole läbi kaasvendade kirjatööde mis on ilmunud aastakirja "Fraternitas" veergudel alates 1955 aastat. Mõlema raamatu kohta saab huviline lugeda ja huvi korral kaksikraamatu ka tellida eraldi lehel

Huviline leiab juubelialbumid ja kaksikraamatu Tartu ülikooli raamatukogust, sõbra käest, kes kuulub korporatsiooni, või korporatsioonist.