skip to content
  • Korporatsioon Fraternitas Liviensise (edaspidi korporatsioon) eesmärgiks on koondada Eesti ülikoolide eestimeelseid meesüliõpilasi (sh. magistrandid ja doktorandid) ühiseks pereks, luues nende vahel kindlat sidet ühiste aadete ja huvide toetuseks.
  • Korporatsiooni liikmed tõotavad olla truud isamaa pojad, esineda väärikalt vaba Eestimaa kodanikena, pühendada oma tööjõudu ja teadmisi isamaa hüvanguks.
  • Korporatsiooni liikmete isiklikud vahekorrad põhinevad sõbralikkusel ja kaasvõitlejalikkusel, kusjuures austatakse teineteise individuaalsust.
  • Korporatsiooni sihiks on luua oma liikmete vahel kauakestvat vendlust ja üksmeelt.
  • Korporatsioon tahab anda oma liikmetele igakülgset vaimset ja seltskondlikku haridust, nõudes neilt vääramatut aumehelikkust ja laitmatuid elukombeid.
  • Korporatsiooni üheks ülesandeks on virgutada oma liikmeid tõsisele õppe- ja teadustööle.
  • Oma eesmärkide teostamisel paneb korporatsioon rõhku oma liikmete kirjanduslike, kunsti- ja spordihuvide arendamisele, korraldades vastavaid koosolekuid ja referaadiõhtuid, treeninguid ja spordivõistlusi, muretsedes mitmekesist ajakirjandust, täiendades raamatukogu, teaduslikke kollektsioone jne.
  • Korporatsioon püüab oma eesmärkide saavutamisel astuda võimalust mööda läbikäimisse teiste üliõpilasorganisatsioonidega, truuks jäädes oma põhimõtetele.
Allikas: Korp! Fr. Liviensis kodukord