skip to content

Olulised verstapostid korporatsiooni ajaloos

1912.

Esimene katse ühendada rohuteadust õppivaid eestlastest üliõpilasi. Rektori vastus oli eitav.

1913, sügis.

Katsetati veelkord - ka nüüd oli vastus eitav (põhjusena märgiti vormivead).

1918, 5. jaanuar.

Peeti vormiline asutamiskoosolek, millest võtsid osa Tartu Ülikoolis rohuteadust õppivad noormehed Johannes Pertens, Hans Sang, Armand Sild, Juhan Teder, Robert Koger, Peeter Järv ning Rudolf Hiir.

1918, 15. jaanuar (uue kalendri järgi 28. jaanuar 1918). 

Astuti avalikkuse ette pidulikul avaaktusel, kus heisati esmakordselt violett-roheline-valge lipp.

1918, 5. mai.

Peeti esimene kommerss, millest võttis osa 22 liiget.

1919, 5. detsember.

Korp! Fraternitas Liviensis registreeriti Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli juures.

1920.

Muretseti korter Karlova tänav 28.

1921.

Registreeriti vilistlaskogu põhikiri.

1924.

Uue vapi konkurss. Võitis ksv! Boris Mirovi kavand, milles olid koondatud ühtseks tervikuks korporatsiooni aated ja põhimõtted: vendlust sümboliseerib 7-lüliline (asutajate arv) kett, ausust päike ja hoolsust sipelgad.

1925, 4. mai

Korp! Fraternitas Liviensis astus kartell-lepingusse Eesti Korporatsioonide Liiduga.

1924, 1. detsember.

Pärast kommunistlikku mässukatset astus korp! Fraternitas Liviensis in corpore Kaitseliitu.

1925, 4. oktoober.

Võeti vastu põhikirja parandus, mille põhjal oli korporatsiooni võimalik astuda kõigil Tartu Ülikoolis õppivail eesti rahvusest meesüliõpilastel.

1926, 30. jaanuar.

Uus vapp pühitseti korporatsiooni kaheksandal aastapäeval.

1930, 28. november.

Korp! Fraternitas Liviensis võeti vastu EKL-i täisliikmeks kui vanuselt kuues eesti korporatsioon.

1935, 10. november

Sõlmiti sõprusleping Kesk-Soome Osakonnaga.

1936

Tallinna Tehnikaülikooli juurde asutati korp! Fraternitas Liviensise Tallinna konvent.

1938.

Ilmus korp! Fraternitas Liviensise lauluraamat "Lemmiklaulud".

1940, juuni

Eestis kehtestati nõukogude võim ja kõik üliõpilasorganisatsioonid saadeti laiali ning nende vara konfiskeeriti.

1955.

Johannes Koorti (kauaaegne USA koondise esimees) eestvõttel ilmub esimene number ajakirjast "Fraternitas".

1988, 29. detsember.

Peeti taasasutamiskoosolek üliõpilase Eston Krooni kodus Peetri tänavas 6 üliõpilase osavõtul: Andres Kaup, Jaak Koppel, Eston Kroon, Harry Maar, Peeter Pärn ja Alar Sepp (viimane ei liitu üritusega edaspidi ja temast saab hoopis korp! Sakala asutaja ja esimene senior).

1989, 3. märts.

Kinnitati korp! Fraternitas Liviensise taasloomine Tartu Ülikooli juures.

1989, 6. mai.

Mähel peetakse korporatsiooni Tallinna konvendi taasasutamiskoosolek, osa võtavad 9 meest TTÜst ja TPÜst, eestvõtjateks A. Tooming ja S. Kiisler.

1989, 22. september.

Taaspühitseti korp! Fraternitas Liviensise lipp Peetri kirikus Tartus õpetaja Otto Tallinna poolt, millele järgnes esimene taasasutamise järgne kommerss.

1989, sügis.

Taastati sõprussidemed Kesk-Soome Osakonnaga.

1989, sügis.

Tegutsemiseks hangiti maja Pärna tänav 2.

1989, detsember.

Tallinna konvent kolis korterisse aadressil Vabaduse pst. 22

1990, aprill.

Vahetati tegutsemise kohta. Koliti Annelinna servale aadressiga Jaama tänav 159a-8.

1990.

Anti välja 1938. a. ilmunud lauluraamatu kordustrükk.

1993, 30. jaanuar.

Korp! Fraternitas Liviensis 75. aastapäeval kirjutati Tartus alla sõprusleping Riias tegutseva Läti korporatsiooniga Fraternitas Livonica.

1993, kevad.

Osteti Tallinna konvendile maja Nõmmel Pärnu mnt. 292

1993, sügis.

Koliti Narva mnt. 89 ühiselamu III korruse puhketuppa.

1994, märts.

Koliti esimest korda peale taasasutamist väärikasse konvendikorterisse. Uus konvendikorter asus Tartu Ülikooli raamatukogu taga Akadeemia 4 maja keldrikorrusel.

1995, 1. juuli.

Sõlmiti sõprusleping Jelgavas (Läti) tegutseva korporatsiooniga Ventonia.

1995, november.

Ilmus korp! Fraternitas Liviensise uus lauluraamat "Lemmiklaulud II".

1998, 1. veebruar.

Koliti uutesse ja avaratesse ruumidesse aadressil Tähtvere 4.

2003, kevad-suvi.

Tallinna konvendile osteti korter Kadriorus, A. Weizenbergi 10/1 – 6

2005.

Ilmus kolmas lauluraamat "Lemmiklaulud III".

2006, juuni. 

Korp! Fraternitas Liviensis asub jälle oma ajaloolises majas Jakobi 52.

2008, 28. jaanuar.

Korp! Fraternitas Liviensis tähistas 90. aastapäeva.