skip to content

Toetuste tunnustamine

2005 a. otsustas Vilistlaskogu juhatus luua toetuste tunnustamise korra, mis lühidalt seisneb järgmises:

1. Kõik Toetused sõltumata suurusest kantakse Korporatsiooni „Kuldraamatusse“ ja avaldatakse ajakirjas „Fraternitas“. Kande kirjeks märgitakse annetuse tegemise kuupäev, annetaja nimi, annetuse suurus ja annetuse sihteesmärk, kui viimane on sõnastatud.

2. Lisaks kuldraamatusse kandmisele annab Vilistlaskogu välja spetsiaalselt Jakobi 52 maja ostu tähistava Korporatsiooni toetaja rinnamärgi ja Jakobi 52 fuajeesse kinnitatava annetusi tähistava tahvli toetajate nimedega.Toetajate rinnamärgid jagunevad kolme järku:
I (kuld), II (hõbe), III (pronks)