skip to content

2014 a. teaduspreemia liviensisele

Eesti
Postitatud 24.02.2014 kell 17:53
Uudised >> Eesti

TTÜ elektrotehnika instituudi teadlaste meeskond sai 2014 a. teaduspreemia tehnikateaduste alal uurimuste tsükli „Uudsed alalispingemuundurid taastuvenergeetikas“ eest ja sellesse meeskonda kuulus ka ksv! Tanel Jalakas:

Dmitri Vinnikov (PhD, vanemteadur, jõuelektroonika grupi juht),
Indrek Roasto (PhD, vanemteadur),
ksv! Tanel Jalakas (PhD, vanemteadur).

Dmitri Vinnikovi juhitud töögrupi teadustöö on olnud väga edukas ja pälvinu rahvusvahelise tunnustuse. Tal on oluline panus taastuvenergeetikas kasutatavate uudsete jõupooljuhtmuundurite uurimisel, arendamisel ja väljatöötamisel. Töörühm on loonud tihedad sidemed teiste rahvusvaheliselt tuntud uurimisasutuste ja tippspetsialistidega ning saavutanud vastuvõtmise Euroopa Jõuelektroonika Keskuse liikmeks.

Dmitri Vinnikovi töögrupi poolt pakutud idee integreerida kvaasi-impedants-tüüpi vaheldi alalispingemuundurites on maailmas esmakordne.  Võrreldes teiste alalispingemuunduritega on uus muundur lihtsama ehitusega ja realiseeritav väiksema transistoride arvuga, seetõttu ka odavam.

Allikas: EW Haridus ja Teadusminiteerium

ksv! Tanel Jalaks on korporatsiooni liige alates 2000 a. kevadsemestrist. Korporatsioonis on laialt teada Taneli huvi leiutamise ja uudsete ideede katsetamiste vastu. Kellele ei meenuks kuulus eksperiment kaatrisupiga. :-)

Palju edu uute ideede rakendamisel!

Tagasi